Samenwerken
1/5
Jouw voedseluitdaging, 25 jonge mensen, 6 maanden, één doel: het voedselsysteem verduurzamen. De Slow Food Youth Network Academie is een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen. Heeft jouw organisatie een uitdaging die vraagt om frisse, innovatieve ideeën? Laat ons netwerk voor jou werken!
2/5

Wat is sfyn?

Het Slow Food Youth Network (SFYN) Nederland is een sterk en groeiend netwerk van ambitieuze, getalenteerde jonge mensen die zich inzetten voor een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Om de verandering te versnellen, organiseren wij al veertien jaar de SFYN Academie: een uitdagend traject waarin een interdisciplinaire kijk op voedsel en op ons voedselsysteem wordt geboden. Van landbouwbeleid tot veehouderijsystemen, van consumptiegedrag tot fabriek; door middel van sprekers, excursies, workshops en discussies leren onze deelnemers het voedsellandschap op nieuwe manieren bekijken.

Samenwerken aan een case
Zo divers als ons programma zijn ook de deelnemers. De Academie brengt beleidsmakers, koks, wetenschappers, technologen, akkerbouwers, marketeers, studenten, managers en ondernemers bij elkaar. Samen werken zij aan een praktisch voedselvraagstuk uit de keten. De combinatie van verschillende achtergronden, opvattingen en invalshoeken zorgt voor nieuwe kennis, verbindingen en ideeën. Heeft jouw bedrijf of organisatie een vraagstuk voor SFYN? Meld je aan als opdrachtgever!

Een unieke kans om door de ogen van jonge, betrokken mensen te kijken

Joost Hartog
Vogelbescherming Nederland

Tijdens de Academie werd ik gestimuleerd mijn eigen overtuigingen te bevragen en geconfronteerd met schurende meningen. DaDe SFYN Academie heeft me laten zien wat de kracht van verbinden inhoudt. Niet polariseren maar samen in gesprek komen. Het netwerk is een warm nest van bijzondere jonge mensen waarin gefundeerde discussies plaatsvinden en idealen worden weerlegd.ardoor leer je niet alleen maar verander je.

Jonnes Jeuken
Biologisch dynamische boer

3/5
Wat kun je verwachten?
Wat verwachten we van de opdrachtgever?
De kosten
De case van SFYN gaf mij de mogelijkheid om het gesprek over GMO’s te beginnen bij de Rabobank

Linda van Waveren
Rabobank Nederland

De Academie is een magisch halfjaar waarbij je heel veel leert over ons voedselsysteem, jezelf en de wereld daarbuiten. Een beleving die ik met meer vragen dan antwoorden achterlaat - SFYN heeft mijn horizon en blik verbreed!

Anni Niyazian
Culinair redacteur

4/5

Zij gingen je voor

Alpro Foundation / CONO Kaasmakers / Demeter / Febo / FlevoCampus / FNLI / Gemeente Amsterdam / Gemeente Haarlem / Gemeente Rotterdam / Hartstichting / Horizon Flevoland / Initiatief Bewust Bodemgebruik / La Place / Lamb Weston / Marqt / Moyee Koffie / NAGF / Nederlandse Zuivel Organisatie / Nutricia / Werkgroep Leghennensector (Ter Heerdt, Het Anker B.V., de Gebr. van Beek Group en Kwetters) / Provincie Noord-Brabant / SlowFarm / Stegeman / Triodos Foundation / Van Drie Group / Wessanen / Willem&Drees (EkoMenu) / World Animal Protection / Rabobank Nederland / Provincie Overijssel / Het Nederlands Mosselbureau / AgriFood Capital / Vogelbescherming Nederland / Wereld Natuur Fonds Nederland / Provincie Utrecht / Regio FoodValley / Stichting Noordzeevis / GoodFish / Bio Nederland / TNO / Nijsen Company / Burg Group / Provincie Noord-Holland / Faunabeheereenheid Noord-Holland / Olympic Fruit / Eko Holland / JOGG / Jong Leren Eten / Glastuinbouw Nederland


Benieuwd naar de resultaten? Bekijk een aantal voorbeelden in onderstaande portfolio.

DOwnload portfolio
5/5

Vragen?

Neem contact op met Maria Geuze, directeur van SFYN Nederland, via maria@sfyn.nl.