DE SEIZOENARBEIDERS: VAN LUCHTBED NAAR WIEDBED

Gepost:
9.10.2021
Locatie:
Heading
Door:
SFYN NL

Deze zomer geen festivals en andere grote evenementen. Menig SFYN’er zat even in zak en as, maar Kester Scholten zag kansen: boeren kampen met een tekort aan buitenlandse seizoenarbeiders en jongeren werkzaam in de festivalsector zitten tijdelijk zonder werk. Het initiatief De Seizoenarbeiders was geboren.

SFYN sloot zich aan en inmiddels liggen, in samenwerking met BioNext en Nijkagro, de eerste seizoenarbeiders op het wiedbed bij een akkerbouwer in Zuid-Holland. De komende weken breiden de werkzaamheden zich uit en zullen de seizoenarbeiders groene asperges knippen bij een aspergekweker in Overijssel,  melk verzuivelen bij een kaasboerderij in Utrecht en onkruid wieden bij akkerbouwers in Zuid-Holland en Flevoland. Wil je zelf aan de slag of heb je als boer hulp nodig? Je kunt je aanmelden via www.deseizoensarbeiders.nl.

De afgelopen jaren werkte er in Nederland rond de 49.000 seizoenarbeiders uit Midden- en Oost Europa. Op dit moment bestaat er een grote onzekerheid over hoeveel van hen naar Nederland zullen komen om ook dit seizoen mee te werken en komen boeren nu al handen tekort.  Tegelijkertijd staat ook de evenementensector een grote crisis te wachten. De Vereniging van Evenementenmakers verwacht dat rond de 48.000 werkplekken verloren dreigen te gaan door het verbod op evenementen tot 1 september 2020. Alle grote zomerevenementen, van de Gay Pride tot Pinkpop en Lowlands, zijn afgelast. Intussen wordt ook gevreesd voor de mogelijkheden voor evenementen volgend jaar.

“In deze tijd ontstaat er een mogelijkheid om boer en samenleving dichter bij elkaar te brengen” – Kester Scholten, initiatiefnemer en boer in opleiding

Op korte termijn willen we met De Seizoenarbeiders de pijn in beide sectoren, de agrariërs én festivalmedewerkers, helpen verzachten. “Daarnaast is het mooie dat juist nu, in deze tijden van crisis, er een mogelijkheid ontstaat om boer en samenleving dichter bij elkaar te brengen” aldus Kester Scholten, initiatiefnemer en boer in opleiding. Naast het oplossen van arbeidsproblemen willen we bijdragen aan het dichten van de kloof tussen stad en platteland. “Met De Seizoenarbeiders maken we het laagdrempelig voor mensen die normaal niet snel een erf betreden, om het boerenleven in werkelijkheid te ervaren.”

“Ik hoop dat dit ook als resultaat heeft dat er meer waardering komt voor de boer en ons voedsel” – Lianne de Bie, directeur SFYN Nederland

“Het is ontzettend mooi om te zien dat jongeren uit ons netwerk juist in deze tijden kansen zien om stad en platteland te verbinden. Kester brengt met zijn idee een oplossing voor de arbeidstekorten en tegelijkertijd schept het een prachtige gelegenheid om nieuwe verbindingen te leggen in de voedselketen. Meer mensen op het land en in verbinding met de boer vind ik prachtig, met hopelijk als resultaat dat er meer waardering komt voor de boer en ons voedsel,”  aldus Lianne de Bie, directeur Slow Food Youth Network (SFYN Nederland).

– De komende weken zullen we via de kanalen van SFYN en De Seizoenarbeiders de ervaringen en verhalen van aangesloten boeren en jongeren delen. Stay tuned en check voor meer informatie www.deseizoenarbeiders.nl.

Download PDF

Sep 10, 2021 12:22 PM